marți, 20 noiembrie 2012

ce forma au celulele vegetale?

Forma celulei vegetale este determinată de: rolul fiziologic îndeplinit, de origine, poziţia ocupată în diferite ţesuturi, condiţiile de mediu etc şi anume:
- la plantele unicelulare este sferică, ovală, eliptică, de bastonaş etc;
- iar la plantele pluricelulare este: poliedrică, stelată, reniformă (celulele stomatice), cilindrică (vasele conducătoare), prismatică, sferică (celulele din fructele făinoase), discoidale, semilunare, piramidale, halterofile etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu