joi, 8 noiembrie 2012

Dupa care criterii se clasifica propozitiile in fraza?

Propozi iile se clasifica dupa urm toarele criterii:
a. Dupa structura lor
b. Dupa aspectul afirmativ sau negativ al predicatului propozit iei
c. Dupa scopul comunica rii
d. Dupa sensul, în telesul pe care îl au în fraza
e. Duap rangul pe care îl au în fraza

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu