luni, 19 noiembrie 2012

tipuri de vegetatie din Romania


Vegetatia este conditionatã de relief si de elementele pedo-climatice, întâlnindu-se o dispunere etajatã a acesteia. Regiunile montane sunt acoperite de pãduri de conifere(îndeosebi molid), pãduri de amestec (fag, brad si molid) si pãduri de fag. Pe culmile mai înalte se aflã pajisti alpine si tufãrisuri de jneapãn, ienupãr, afin, merisor si altele.În regiunile de deal si de podis se întâlnesc pãduri de foioase în care predominã fagul, gorunul sau stejarul; pe dealurile joase si câmpiile înalte, adesea, principalele specii care alcãtuiesc pãdurile sunt cerul si gârnita.Vegetaþia de stepã si de silvostepã, care ocupa ariile cu deficit de umiditate din Podisul Dobrogei, Câmpia Românã, Podisul Moldovei, Câmpia Banatului si Crisanei, a fost, în cea maimare parte, înlocuitã prin culturi agricole.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu