duminică, 18 noiembrie 2012

Clasificarea solventilor chimici

Clasificarea solvenţilor
Solvenţii se pot clasica după mai multe criterii dintre care amintim următoarele:
a: După constituţia chimică:
- solvenţi polari (apă, alcool, glicerol etc.);
- solvenţi apolari (benzen, toluen, cloroform, eter etc.);
b. După miscibilitatea cu apa:
- solvenţi miscibili cu apa;
- solvenţi nemiscibili cu apa.
Solvenţilor li se impun o serie de condiţii şi anume:
- capacitate mare de dizolvare;
- să fie neutri, incolori, stabili;
- puri din punct de vedere chimic;
- inerţi chimic şi farmacologic;
- netoxici, neinflamabili;
- şi cu cost economic scăzut.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu